Metody pracy przedszkola

"DAR ZABAWY" - zajęcia w/g założeń pedagogiki Froebla

Dzieci i zegarki nie modą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie
F.FroebelTOC - Theory of Constraints

czyli Teoria Pokonywania OgraniczeńOdimienna Metoda Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

Czytanie jest wspaniałym ćwiczeniem
niezależności umysłu w każdym wieku.

I. Majchrzak"MUZYCZNE PRZYGODY ZEBRUSIA" - program autorstwa J. Tarczyńskiego

    Jest to program autorstwa Jacka Tarczyńskiego inspirowany  systemem  Carla Orffa.