SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT
Informacje o opłatach otrzymujecie Państwo na podany adres e-mail do 5 dnia każdego
miesiąca z podanymi
dwoma numerami konta za wyżywienie i pobyt.

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne
konta bankowe (KONIECZNE SĄ TERMINOWE WPŁATY, SPÓŹNIENIA SKUTKUJĄ NALICZANIEM  ODSETEK ):

wyżywienie - wpłacamy z góry za dany miesiąc

89 1240 2890 1111 0010 3577 7653

opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

33 1240 2890 1111 0010 3577 7594

We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie - za wrzesień

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE KWOTY, KTÓRA ZOSTAŁA PAŃSTWU NALICZONA ( NIE ZAOKRĄGLAMY)

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:


1. Uchwała XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

2.  Zarządzenie nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r.  dotyczy uprawnień do otrzymywania zniżki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Nowi Rodzice korzystający z Białostockiej Karty Dużej Rodziny, powinni do końca sierpnia zgłosić się do sekretariatu przedszkola w celu wprowadzenia 50% zniżki za pobyt. Rodzicom dzieci już uczęszczających przypominamy o odnowieniu karty.

Również wszyscy Państwo, którym przyznano Zasiłek Rodzinny, powinni zgłosić się do sekretariatu w celu wprowadzenia odpowiednich ulg.

W przypadku dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów lub odnowieniu karty po 31 sierpnia, zniżka będzie przyznana od następnego miesiąca.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.

Odliczenia za nieobecność dziecka są zgłaszane przez system STOPEREK lub telefonicznie do godz. 8.00 aby uzyskać pełny odpis za wyżywienie i pobyt.


 


W przypadku nie otrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola w celu wyjaśnienia.