Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2023/2024

 

  1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  2. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci
  3.  Wsparcie dzieci z deficytami w rozwoju mowy i komunikacji językowej w przedszkolach

 

1. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

 

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Aktywne poranki” wykorzystanie zróżnicowanych ćwiczeń porannych na rozpoczęcie dnia w przedszkolu

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„Zdrowo i sportowo” ogólnopolski program edukacyjny: zwiększenie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku

cały rok

chętne nauczycielki

Obchody Dnia Przedszkolaka na sportowo – podkreślenie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci.

czerwiec 2024

A. Iwanina

G. Pietrynczak

„Ruch to zdrowie! Niech każdy o tym się dowie!” podkreślenie znaczenia częstego przebywania na świeżym powietrzu dla hartowania organizmu i ogólnego zdrowia

fizyczno -psychicznego

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„Zajęcia gimnastyczne” przeprowadzenie raz w tygodniu zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu

cały rok

nauczycielki grup starszych

 

 

 2.        Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci

 

„Jestem bezpieczny w Internecie” wdrożenie programu, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie związanym z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnej

cały rok

nauczycielki grup 6-letnich

„Dzień bezpiecznego Internetu” zorganizowanie zajęć podnoszących wiedzę na temat korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci

7 luty 2024

nauczycielki wszystkich grup

„Aktywności multimedialne” wykorzystanie ekranu multimedialnego oraz tablicy interaktywnej do urozmaicenia pracy codziennej

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„Let’s play games” interaktywne zajęcia z języka angielskiego

cały rok

nauczycielki prowadzące zajęcia z języka angielskiego

„Cyfrowa praca codzienna” wykorzystanie internetu do planowania i organizacji pracy codziennej: diagnozy, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

 

 

3. Wsparcie dzieci z deficytami w rozwoju mowy i komunikacji językowej w przedszkolach

 

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

„Gimnastyka buzi i języka” zabawy usprawniające aparat mowy

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Indywidulana praca z dzieckiem z trudnościami: podczas pracy bieżącej w grupie

cały rok

nauczycielki grup starszych

 

„Bajki logopedyczne” wykorzystanie bajek do ćwiczeń logopedycznych w całej grupie

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Wykorzystanie nowych zasobów biblioteki w ramach rozwoju mowy dzieci 3-4 letnich ( książki logopedyczne)

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci 5-6 letnich w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

cały rok

Joanna Łupińska

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

 

 

MIESIĄC

 

TEMAT IMPREZY

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

WRZESIEŃ

Dzień Przedszkolaka na sportowo

15.09. Dzień Kropki

Nauczycielki wszystkich grup

 

PAŹDZIERNIK

10.10. Dzień gier planszowych

Nauczycielki wszystkich grup

LISTOPAD

22.11 Dzień Kredki

Nauczycielki wszystkich grup

 

GRUDZIEŃ

„Mikołajki”

„Jasełka” – przedstawienie teatralne, nagranie uroczystości i wstawienia na stronę internetową dla rodziców

Nauczycielki wszystkich grup

Nauczycielki dzieci 6 letnich

STYCZEŃ

„Dzień Babci i Dziadka”

Nauczycielki wszystkich grup

 

LUTY

 „Wielka Brytania oczami diecka” – IV edycja konkursu plastycznego z języka angielskiego

E. Maliszewska, U. Żendzian

MARZEC

 „Mam Talent” – XIII edycja wewnątrz przedszkolnego przeglądu uzdolnień dzieci

 

M. Borowik , E. Maliszewska, U. Żendzian

KWIECIEŃ

12.04 Dzień Czekolady  konkursy, zabawy w grupach

Nauczycielki wszystkich grup

MAJ

„Święto Mamy i Taty” – uroczystość w grupach, nagranie przedstawienia i wstawienie na stronę internetową dla rodziców

„Dumni z Białegostoku”- III edycja konkursu fotograficznego  

Nauczycielki wszystkich grup

 

U. Żendzian, E. Maliszewska

CZERWIEC

„Dzień Dziecka na sportowo” – atrakcje na placu przedszkolnym

 

„Żegnamy nasze przedszkole” – uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie: „Mądre Sowy”, „Puchatki”.

A. Iwanina, G. Pitrynczak

 

Nauczycielki dzieci 6 letnich