Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu (5 godzin)

6.30 – 7.30  schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań

7.30 – 8.30  wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarczych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne

8.30 – 8.40  zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.40 – 9.00  śniadanie

9.00 – 9.30  zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne ( 3-4 latki)

9.00 – 10.00  zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne ( 5-6 latki)

10.00 – 11.20  zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki

11.20 – 11.30  czynności porządkowo higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00  obiad

12.00 – 14.00  odpoczynek poobiedni (dzieci 3-4 latki) kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z  inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy  tematyczne i zabawy w terenie

14.00 – 14.15  czynności porządkowe, mycie rąk

14.15 – 14.30  podwieczorek

14.30 – 17.00  kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy w małych  zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia