PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 „WESOŁE” -  WYJĄTKOWE PRZEDSZKOLE

 

 

Kreatywne

 

                    

         W pracy dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne programy i metody:

 • Elementy metody F. Froebla „Dar zabawy”
 • Alternatywna metoda nauki czytania i pisania wg J.Majchrzak
 • Edukacja matematyczna według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Pedagogika Zabawy "KLANZA",
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej
 • Narzędzia TOC
 • Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Koncepcja C.Orffa (formy - ruchowo - muzyczne -słowne)
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A.M.  Kniessów
 • Zabawy wyrabiające charakter, zabawy fundamentalne
 • Muzykoterapia, gra na dzwonkach diatonicznych wg pomysłu J. Tarczyńskiego:
 • Bajkoterapia

 

 

                           

 

Artystyczne

           

    Nasze przedszkole stawia na metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Metoda ta daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową.

 

 

 

 

Nowoczesne

    Wprowadzamy dzieci w świat nowoczesnych technologii poprzez innowacyjne zajęcia z robotyki i programowania zawierające elementy matematyki i języka angielskiego

   Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone.

    Wprowadzanie języka nowożytnego (j.angielski) odbywa się  w formie zabaw, nauki słów, piosenek oraz wierszy.

Wszystkie działania przedszkola są zgodne z nową podstawą programową.

 

 

                                            

 

 

Aktywne

    Stawiamy na rozwój fizyczny i w związku z tym posiadamy bogatą ofertę zajęć ruchowych oraz muzyczno-ruchowych

 • gimnastyka korekcyjna
 • taniec towarzyski
 • zumba
 • elementy tańca nowoczesnego
 • rytmika